Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering geeft bijstand in geval van geschillen, rechtszaken of juridische kwesties.

We kennen allemaal de rechtsbijstand die ook in de auto-, brandpolis en familiale zit.

Je kan echter ook een meer uitgebreide verzekering aangaan waarbij je gedekt bent tegen zeer uiteenlopende situaties zoals arbeidsgeschillen, huurgeschillen, contractgeschillen, familiezaken,….

Deze verzekering geeft gemoedsrust waarbij je weet dat je de nodige juridische ondersteuning zal ontvangen om jouw belangen te beschermen.