Beleggingen

Brede waaier aan producten in tak 21-23-26.
Wij helpen u graag verder.
TAK 21

Een tak-21-levensverzekering biedt u een gewaarborgd rendement, met eventueel een winstdeelname erbovenop. De winstdeelname is niet gegarandeerd, maar hangt af van de resultaten van de verzekeraar. Het gegarandeerde rendement ligt bij de meeste verzekeraars op dit moment tussen 0,1 en 1%.
Een tak 21-levensverzekering kan u een fiscaal voordeel opleveren. Ook kunt u aanvullende waarborgen onderschrijven, zoals een overlijdens- en een invaliditeitsdekking.

TAK 23

Bij een tak 23-oplossing is er geen sprake van een gegarandeerd rendement. Het rendement hangt immers af van één of meerdere beleggingsfondsen waaraan deze polis gelinkt is. Doen die fondsen het goed, dan hebt u uitzicht op een mooi rendement. Maar als het slecht gaat, dan dreigt u een deel van uw ingelegd kapitaal te verliezen.

TAK 26

Een tak 26-polis biedt u een gegarandeerd rendement. Maar dat is niet de belangrijkste troef van het product. Wel dat u geen 2%-premietaks moet betalen, wat welk het geval is bij tak 21 en 23. Daartegenover staat dat u wel roerende voorheffing moet betalen op het rendement. Die roerende voorheffing bedraagt momenteel 30%. Dat weegt uiteraard op het rendement van uw polis.

Hoewel een tak 26-product wel degelijk een levensverzekering is, heeft het weinig weg van een traditionele verzekering. Er is geen verzekerde en geen begunstigde. Het is in feite een kapitalisatiecontract.

Ook bedrijven en verenigingen kunnen intekenen op een tak 26-polis.